Nic není nemožné - pro Váš domov...


Klíčové prvky vodního filtru eSpring

 1. Technologie uhlíkového filtru - patentovaný vícefázový  uhlíkový blok účinným způsobem odstraňuje:

  • příchuť a zápach chloru
  • částice a tím zlepšuje průzračnost
  • více jak 140 kontaminantů s možným zdraví škodlivým vlivem, včetně olova, rtuti, prchavých organických sloučenin a přísady do benzínu

 2.  Technologie ultrafialového světla - posouvá eSpring na vyšší úroveň domácích vodních filtrů. Dělá totíž to, co uhlík sám o sobě udělat nemůže: ničí mikroorganismy.

 3.  Technologie inteligentního čipu - sleduje kvalitu výstupní vody a životnost ultrafialové lampy i uhlíkového bloku. Displej vám dá včas vědět, kdy je třeba kazetu vyměnit.

 4.  Dobré živiny zůstanou ve vodě - zatímco většina kontaminantů s negatívním účinkem na zdraví se váže na uhlík, mnoho prospěšných minerálů jako jsou vápník, hořčík a fluorid se na uhlík nevážou. Jednoduše jím projdou a zůstanou ve vodě.